Prof. Dr. HASAN KESKİN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. HASAN KESKİN

T: (0282) 250 4901

M hasankeskin@nku.edu.tr

W hasankeskin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEFSİR
Öğrenim Yılları: 1993
Tez: Tâcü’l-Kurrâ el-Kirmânî ve Lübâbü’t-tefâsîr Adlı Tefsiri
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEFSİR
Öğrenim Yılları: 1986
Tez: Emsâlü’l-Kur’ân
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1984
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
Fransızca:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ / TEFSİR
1995-
İdari Görevler
Dekan TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2018-
Dekan TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2014-2016
Anabilim Dalı Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
2010-2010
Anabilim Dalı Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
1995-2000
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / Temel İslam Bilimleri
Tefsir
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Keskin H., Âyetlerin Sayısı Hakkındaki İhtilaf Nedenleri, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 13, ss. 47-65, 2009.
Özgün Makale
2. Keskin H., Bazı Sûre Ve Ayetler Bağlamında Mustafa Takî Efendi nin İşârî Yorumlarının Değerlendirilmesi, Ekev Akademi Dergisi, 2009.
Araştırma Notu EBSCO
3. Keskin H., Fâtır Suresi 10. Ayeti Bağlamında Tevhid Sözü İle Sâlih Amel İlişkisi Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 13, ss. 115-127, 2009.
Özgün Makale
4. Keskin H., Sûre İç Bütünlüğü Açısından Nûh Sûresi’nin İncelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt 13, ss. 67-114, 2009.
Özgün Makale
5. Keskin H., el-Humeyyis, Muhammed b. Abdurrahman, “er-Râgıb el-İsfahânî’nin el-Müfredât’ındaki Bazı Te’villere Eleştirel Bir Yaklaşım, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt 7, 2003.
Diğer
6. Keskin H., Ebû Hanîfe’nin Beş Risâlesinde Bazı Tefsir Problemlerine Yaklaşımı, İslami Araştırmalar Dergisi, cilt 15, ss. 221-239, 2002.
Özgün Makale
7. Keskin H., er-Râvî, Kâzım Fethi, “Kur’an-ı Kerim’de Te’kid Üslupları, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt 6, ss. 133-173, 2002.
Diğer
8. Keskin H., Kur’an’da Meleklerin Hz. Âdem’e Secdesinin Yorumu, Cumhuriyet Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 6, ss. 107-125, 2002.
Özgün Makale
9. Keskin H., Kur’an’da Lağv Kavramı, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 4, ss. 129-150, 2000.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Keskin H., Özdeş T. ., Tefsir Metinleri II, Bölüm: Ünite VII-Ünite XII (Fıkhi Tefsirler-Tasavvufi Tefsirler-Şii Tefsirler-Yakınçağ Tefsiri (Abduh Örneği), Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Editör: Hamit Demir, 2018.
Bilimsel Kitap
2. Keskin H., Tefsir, Bölüm: 2.Ünite 9:Kur’an’da Fitne, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi, 2010.
Ders Kitabı
3. Keskin H., Tefsir, Bölüm: 1.Ünite 2: Nuh Suresi, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi, 2010.
Ders Kitabı
4. , Kur´an ve Çocuk, Yayın Yeri: Ankara, 2009.
Bilimsel Kitap
5. , Kur´an da Fitne Kavramı, Yayın Yeri: Rağbet Yayınları, 2003.
Bilimsel Kitap
6. , Kur´an da Ümmet Kavramı Analitik Bir Yaklaşım, Yayın Yeri: Rağbet Yayınları, 2003.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Keskin H., Av ve Avlanmanın Dinî Boyutu, Türk Kültüründe Av Uluslararası Sempozyumu (15.11.2016-16.11.2016).
Tam metin bildiri
2. Keskin H., Bazı Tefsir Problemlerine Ebû Hanîfe’nin Yaklaşımı -Beş Risalesi Bağlamında, Uluslararası Dini ve Felsefi Metinler Sempozyumu (20.10.2011-21.10.2011).
Özet bildiri
3. Keskin H., Marifetnâme’de Müteşâbihât, İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu (07.09.2007-08.09.2007).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Keskin H., Kur’an Hayatımızın Neresinde, Nüzulünün 1400. yılında Kur’an-ı Kerim ve İnsanlık- Panel (02.10.2010-02.10.2010).
Davetli konuşmacı
2. Keskin H., Kur’an’ın İndiriliş Gayesi, Nüzulünün 1400. Yılında Kur’an - Panel (10.06.2010-10.06.2010).
Davetli konuşmacı
3. Keskin H., Abdülahad Nûri es-Sivâsî’nin Kur’an ve Tefsir ile İlgili İki Risâlesi, Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu (21.05.2007-25.05.2007).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Tasavvur - Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5/1, Yayın Yeri: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2019-30.06.2019).
Ulusal Dergi Erişim Linki
2. XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDiNASYON TOPLANTISI "KUR´AN ve SAHABE SEMPOZYUMU" (22-23 MAYIS 2015), Yayın Yeri: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Editör.
Ulusal Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Bilimname Düşünce Platformu , Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
2. Din bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
3. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
4. Tasavvur - Tekirdağ İlahiyat Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi ATLA, EBSCO Erişim Linki
5. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
6. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:10.
Ulusal Dergi
7. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor